MIGEA

Faq

najczęściej zadawane pytania

1. Jakie są najczęstsze działania niepożądane ?
Kwas tolfenamowy (Acidum tolfenamicum) w dawce do 200 mg na dobę wykazuje mniej działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego niż inne NLPZ o podobnym mechanizmie działania: ( ibuprofen, diklofenak, kwas acetylosalicylowy, ketoprofen, naproksen, indometacyna)6.

Jak każdy lek, może jednak powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Najczęstsze to: biegunka, niestrawność, nudności, wymioty, ból brzucha, pokrzywka, wyprysk, wysypka, zaburzenia w oddawaniu moczu, zmiana barwy moczu (na bardziej cytrynową), ból głowy, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, zaburzenia czynności wątroby 1.
2. Kto szczególnie narażony jest na działania niepożądane?
Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych jest większe u pacjentów w podeszłym wieku. Ryzyko to zwiększa się dodatkowo u pacjentów z niewydolnością nerek, wątroby lub serca1.
3. Jak szybko działa lek?
Po podaniu doustnym kwas tolfenamowy (Acidum tolfenamicum) wchłania się szybko i prawie całkowicie z przewodu pokarmowego. Już po pół godzinie zaczyna się proces ustępowania objawów migreny. Największe stężenie we krwi leku występuje po 1-1,5 godz. od przyjęcia tabletki 1.
4. Czy lek MIGEA można łączyć z innymi lekami?
MIGEA i niektóre jednocześnie przyjmowane leki mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie i na występowanie działań niepożądanych.

Dotyczy to zwłaszcza:

 • metotreksatu (leku stosowanego w leczeniu niektórych nowotworów lub zapalenia stawów)
 • cyklosporyny (leku zmniejszającego odporność organizmu)
 • takrolimusu (leku o działaniu przeciwzapalnym)
 • litu (leku stosowanego w leczeniu depresji)
 • kortykosteroidów (leków o działaniu przeciwzapalnym)
 • innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych lub salicylanów
 • leków moczopędnych
 • leków przeciwnadciśnieniowych
 • probenecydu i sulfinpyrazonu (leków stosowanych w leczeniu dny moczanowej)
 • antybiotyków z grupy chinolonów
 • leków przeciwzakrzepowych (takich jak warfaryna)
 • leków przeciwpłytkowych (leków hamujących czynność płytek krwi)
 • leków przeciwdepresyjnych (z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny)
 • glikozydów naparstnicy, np. digoksyny (leków stosowanych w chorobach serca)
 • leków przeciwpadaczkowych (np. fenytoiny)
 • doustnych leków przeciwcukrzycowych
 • leków zobojętniających sok żołądkowy, zawierających wodorotlenek glinu
 • mifeprystonu (leku stosowanego m.in. w leczeniu mięśniaków macicy)
 • Należy unikać jednoczesnego stosowania kwasu tolfenamowego i niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym selektywnych inhibitorów cyklooksygenazy1.
5. Czy lek może wpłynąć na zdolność prowadzenia pojazdów?
Nie obserwowano wpływu leku MIGEA na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn. Jednak pacjenci, u których wystąpią zawroty głowy, senność, uczucie zmęczenia lub zaburzenia widzenia nie powinni prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn 1.
6. Czy lek MIGEA mogą zażywać kobiety w ciąży?
Stosowanie preparatu w I. i II. trymestrze ciąży oraz u kobiet planujących ciążę jest dopuszczone tylko na wyraźne zlecenie lekarza, gdy uzna on to za absolutnie konieczne. Stosowanie leku w III. trymestrze jest przeciwwskazane. Nie należy też stosować preparatu w okresie karmienia piersią 1.

Źródła:

 1. ChPL
 2. IMS Health sell-out YTD.05.2016.
 3. Myllyla VV et al.:Tolfenamic acid rapid release versus sumatriptan in the acute treatment of migraine: comparable effect in a double-blind, randomized, controlled, parallel-group study. Headache. 1998; 151:2436-2338.
 4. IMS Medical Index 2011-2013.
 5. Nørrelund N i wsp.: Tolfenamic acid versus paracetamol in migraine attacks. A double-blind study in general practice. Ugeskr Laeger. 1989; 151: 2436-2438.
 6. Ole Eskerod, Gastrointestinal Tolerance Studies on Tolfenamic Acid in Humans and Animals, Pharmacology & Toxicology 1994. 75. Suppl 11. 44-48.
 7. H. Hakkarainen, H. Vapaatalo, TA Rapid Release Versus (…) in the Acute Treatment of Migraine, Volume 314, Issue 8138, 18 August.
 8. Iwona Filipczak-Bryniarska, Jarosław Woroń, Jerzy Wordliczek, Bóle głowy, Anestezjologia i Ratownictwo 2007; 3: 176-188.
 9. ChPL Ibuprom, ChPL Aspiryna.
 10. Epidemiologia bólów głowy, w: Epidemiology_Polish.pdf (www.iasp-pain.org).
 11. Mattias Linde, Migrena: współczesne kierunki leczenia, Acta Neurologica Scandinavica 2006; 114: 71-83.
 12. www.migrainetrust.org/migraine-triggers
 13. www.migrainetrust.org/symptoms
 14. Prusiński A, Kwas tolfenamowy i jego zastosowanie w leczeniu migreny. Ból, 2004, 5, 1, 47.
 15. Hanna Wójcik-Drączkowska, Małgorzata Bilińska, Walenty Nyka, Klinika Neurologii Dorosłych Akademii Medycznej w Gdańsku; Migrena — rozpoznanie i leczenie