MIGEA

Kontakt

Skontaktuj sięz nami

Sandoz Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 50c, 02-672 Warszawa
tel.: +48 22 209 7000fax: +48 22 209 7001
e-mail: biuro.pl@sandoz.com

NIP: 534 000 20 64

KRS: 0000028057, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydz. Gospodarczy KRS

pokaż na mapie

Lek S.A.

ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków
tel.: +48 42 295 7100fax: +48 42 295 7187
e-mail: biuro.pl@sandoz.com

NIP: 534 000 20 64

KRS: 0000061723, Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydz. Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 11.409.350 zł - wpłacony w całości

pokaż na mapie