MIGEA

Leczenie

Czynniki wywołujące atak migreny

Szacuje się, iż prawie każdego z nas przynajmniej raz w roku boli głowa. Jednak u 20% ludzi bóle głowy są przewlekłe lub nawracające. Nauka wyróżnia aż 280 typów i podtypów bólów głowy – zarówno pierwotnych, jak i wtórnych. Na szczęście zdecydowana większość spośród nich, czyli pierwotne bóle głowy, jest niegroźna, aczkolwiek dokuczliwa. I właśnie ta dokuczliwość jest największym problemem cierpiących na migrenę.

Poznaj przyczyny pulsującego bólu głowy, skąd bierze się migrena i jak nad nią zapanować. Sprawdź na migea.pl.

Szacuje się, iż prawie każdego z nas przynajmniej raz w roku boli głowa. Jednak u 20% ludzi bóle głowy są przewlekłe lub nawracające.

Nauka wyróżnia aż 280 typów i podtypów bólów głowy – zarówno pierwotnych, jak i wtórnych. Na szczęście zdecydowana większość spośród nich, czyli pierwotne bóle głowy, jest niegroźna, aczkolwiek dokuczliwa. I właśnie ta dokuczliwość jest największym problemem cierpiących na migrenę.

Migrena to kobieta

Bardzo częstym, silnym bólem głowy, występującym zdecydowanie częściej u kobiet, jest migrena. Dziewczynki w okresie dojrzewania chorują aż 1,7 razy częściej niż chłopcy. Migrena jest trzecią pod względem występowania w populacji oraz siódmą swoistą przyczyną niesprawności na świecie.

18% kobiet i 6% mężczyzn doznaje w ciągu roku przynajmniej jednego napadu migreny

u 4-5% osób migrena może przejść w fazę przewlekłą

zaledwie 30-50% chorych na migrenę zgłasza się do lekarzy

25% przypadków migreny ma swój początek w dzieciństwie

10% chorujących ma napad migreny przynajmniej raz w tygodniu

Jednym z najpoważniejszych czynników ryzyka zachorowania na migrenę jest obecność tej choroby u innego członka rodziny. W badaniach na bliźniętach wykazano, że 1/3 przypadków migreny występującej w rodzinie jest warunkowana genetycznie. Są również formy migreny, za które odpowiada mutacja jednego genu, takie tak rodzinna migrena hemiplegiczna. Dzięki najnowszym technikom sekwencjonowania genomu możemy poznawać kolejne geny odpowiedzialne za zachorowanie na migrenę.

Demokratyczna choroba

W prowadzonych w Polsce badaniach wykazano, że aż u 79% pacjentów napad bólu migrenowego trwa od 4 do 72 godzin. Nie wykazano natomiast związku między czasem trwania napadu migreny a wykształceniem pacjenta czy zasobnością jego portfela.

Wiadomo, że migrena współwystępuje z różnymi schorzeniami – z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju, alergią, zespołami bólu przewlekłego oraz z padaczką. Co istotne, ocenia się, iż występujące w dzieciństwie wymioty, somnambulizm (sennowłóctwo) lub choroba lokomocyjna mogą zwiastować rozwinięcie się migreny w późniejszym wieku.

Na każdego coś innego

Migrenowy ból głowy może być poprzedzony aurą migrenową, jednak ta postać migreny stanowi zaledwie ok. 10-15% wszystkich przypadków. Migrena z aurą zwiększa ryzyko pojawienia się udaru mózgu.

Istnieją również czynniki mogące zwiększyć ryzyko napadu migreny:

Należy oczywiście pamiętać, że nie wszystkie wyżej wymienione czynniki ryzyka napadu migreny są istotne dla każdej osoby zmagającej się z migreną, a osoba chora, najczęściej nauczona doświadczeniem, sama wie, co u niej wywołuje napad bólu migrenowego i jakich czynników ryzyka należy unikać.

Źródła:

  1. Hanna Wójcik, Małgorzata Bilińska, Walenty Nyka: Migrena − rozpoznanie i leczenie, Forum Medycyny Rodzinnej 2007, tom 1, nr 2, 109-114.
Fakty i mity o migrenie i pulsującym bólu głowy - dowiedz się o objawach bólów migrenowych i leczeniu migreny na migea.pl.

Migrena: fakty i mity

Przeprowadzone badania nie pozostawiają żadnych wątpliwości. W Europie częstość migreny w ciągu roku wynosi wśród mężczyzn 6-9%, a w grupie kobiet aż 15-17%. Oznacza to, że stosunek częstości migreny u mężczyzn i kobiet wynosi 1 do 2, a nawet 3. Częstsze występowanie migrenowego bólu głowy u kobiet ma związek z wahaniami stężenia hormonów w ciągu cyklu miesiączkowego.

więcej
Migrena przewlekła to rodzaj bólu migrenowego, objawiający się ciągłym bólem głowy. Sprawdź na migea.pl, jak leczyć migrenę.

Migrena przewlekła - rozpoznanie i leczenie bólu migrenowego

Migrena przewlekła dezorganizuje całe życie. Tymczasem szacuje się, że cierpi na nią nawet 4-5% mieszkańców Europy i USA. U części pacjentów, nadużywających leków przeciwbólowych, migrena przekształca się w codzienny, pulsujący ból głowy. Są jednak chorzy, u których częste napady migrenowe pojawiają się bez nadużywania leków. W ich przypadku mówi się o migrenie przewlekłej.

więcej
Migrena z aurą a ból głowy bez aury - sprawdź na migea.pl, jak rozróżnić bóle głowy i zapobiegać napadom migreny.

Migrena z aurą - jak rozpoznać ból migrenowy?

Migrena jest najczęstszym pierwotnym bólem głowy wywołującym niesprawność. Dramat chorego na migrenę trwa od 4 do 72 godzin i często się powtarza. Ból głowy jest tętniący i zwykle obejmuje połowę głowy, ma umiarkowane lub ciężkie natężenie i towarzyszą mu nudności, nadwrażliwość na światło i dźwięk.Ból zwykle umiejscowiony jest po jednej stronie głowy, ma pulsujący charakter i umiarkowane lub znaczne natężenie; nasila się podczas zwykłej...

więcej