MIGEA

Leczenie

Jakimi lekami leczyć migrenę?

Doraźne leczenie napadu migreny ma spowodować natychmiastowy efekt, czyli przerwać ból głowy. Jak to osiągnąć? Za pomocą właściwie dobranych leków. Najpowszechniejsza jest farmakoterapia. Lek podaje się w czasie aury lub na początku napadu, gdyż im bardziej rozwinięta faza bólu, tym mniejsza skuteczność leku. Tego rodzaju leczenie jest zalecane w przypadku, gdy napady migreny są sporadyczne, a zastosowane leki...

Migea z kwasem tolfenamowym to lek na ostry napad migreny. Poznaj metody leczenia migreny i sposoby zapobiegania napadom bólu.

Doraźne leczenie napadu migrenowego ma spowodować natychmiastowy efekt, czyli przerwać ból. Jak to osiągnąć? Za pomocą właściwie dobranych leków.

Najpowszechniejsza jest farmakoterapia. Lek na migrenę podaje się w czasie aury migrenowej lub na początku napadu, gdyż im bardziej rozwinięta faza bólu głowy, tym mniejsza skuteczność leku. Tego rodzaju leczenie migreny jest zalecane w przypadku, gdy napady migrenowego bólu głowy są sporadyczne, a zastosowane leki mają uśmierzyć ból głowy i złagodzić objawy wegetatywne, które znacznie ograniczają sprawność psychofizyczną człowieka podczas napadu migreny.

Jak leczyć migrenę?

Leki zalecane do przerwania bądź złagodzenia objawów migreny możemy podzielić na dwie grupy:

leki niespecyficzne

Uwaga, w przypadku lekkiego lub średnio ciężkiego napadu migreny należy leczenie rozpocząć zawsze od podania wybranego leku z tej grupy.

Ewentualnie lek na migrenę można połączyć z lekiem przeciwwymiotnym, gdy nudności są znaczne. Jeśli terapia nie przynosi poprawy, należy sięgnąć po kolejny, inny lek z grupy NLPZ; zwykle podejmuje się 3-4 takie próby.

leki specyficzne

Metoda wielu prób

Dobranie właściwego leku na migrenowy ból głowy następuje często dopiero po wielokrotnych próbach. Jednak warto szukać najlepszego dla nas leku, ponieważ im szybciej i skuteczniej opanujemy napad migreny, tym mniejsze będzie ryzyko wystąpienia kolejnego.

Źródła:

  1. Łukasik M. i wsp., Leczenie doraźne i profilaktyka napadów migreny, Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 2012, 7, 1, 7-18.
  2. Linde M., Migrena: współczesne kierunki leczenia, Polski Przegląd Neurologiczny, 2008, 4(C), C1-C13.
  3. Wójcik-Drączkowska H., Bilińska M., Nyka W.: Migrena – rozpoznanie i leczenie, Forum Medycyny Rodzinnej 2007, 1(2), 109-114.
Kwas tolfenamowy to substancja czynna w leczeniu migreny o bezpieczeństwie paracetamolu, obecna w leku Migea bez recepty.

Kwas tolfenamowy w leczeniu migreny

W leczeniu napadów migreny lekami pierwszego wyboru są niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Na szczególne omówienie zasługuje dostępny od niedawna bez recepty kwas tolfenamowy. Kwas tolfenamowy został wprowadzony na rynek medyczny pod koniec lat 70. XX w., jako lek rekomendowany w doraźnej terapii migreny. W Polsce jest on dopiero od niedawna dostępny bez recepty. Ma działanie przeciwbólowe...

więcej