MIGEA

Leczenie

Kwas tolfenamowy w leczeniu migreny

W leczeniu napadów migreny lekami pierwszego wyboru są niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Na szczególne omówienie zasługuje dostępny od niedawna bez recepty kwas tolfenamowy. Kwas tolfenamowy został wprowadzony na rynek medyczny pod koniec lat 70. XX w., jako lek rekomendowany w doraźnej terapii migreny. W Polsce jest on dopiero od niedawna dostępny bez recepty. Ma działanie przeciwbólowe...

Kwas tolfenamowy to substancja czynna w leczeniu migreny o bezpieczeństwie paracetamolu, obecna w leku Migea bez recepty.

W leczeniu napadów migrenowych lekami pierwszego wyboru są niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Na szczególne omówienie zasługuje dostępny od niedawna bez recepty kwas tolfenamowy.

Kwas tolfenamowy został wprowadzony na rynek medyczny pod koniec lat 70. XX w., jako lek rekomendowany w doraźnej terapii migreny. W Polsce jest on dopiero od niedawna dostępny bez recepty. Ma działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne oraz przeciwgorączkowe.

Kwas tolfenamowy jest jedną z pochodnych kwasu antranilowego, a jego wysoka skuteczność wynika z podwójnego mechanizmu działania tego związku: Kwas ma:

Badania kliniczne

Badania kliniczne nie tylko potwierdziły skuteczność kwasu tolfenamowego, ale pozwoliły też porównać ją ze skutecznością dużych dawek paracetamolu oraz sumatryptanu (przedstawiciela grupy leków zwanych tryptanami, które są najczęściej rekomendowane przez neurologów w doraźnym leczeniu migreny).

Okazało się, że kwas tolfenamowy (200 mg, 1 tabletka):

Dobra alternatywa

Kwas tolfenamowy jest dobrą alternatywą dla pacjentów leczonych tryptanami ze względu na jego dostępność bez recepty, cenę i dobrą tolerancję.

Chociaż tryptany są lekami bezpiecznymi, należy pamiętać o tym, że nie mogą być stosowane u wszystkich. Przeciwwskazania do stosowania tryptanów to:

Liczy się efekt

Im wcześniej zażyjemy dawkę kwasu tolfenamowego podczas ataku migreny, tym lepiej.

Zalecana dawka kwasu tolfenamowego to 200 mg, czyli 1 tabletka. Gdy jest ona nieskuteczna, można ją po 2 godz. powtórzyć.

Mechanizm działania kwasu tolfenamowego jest związany – podobnie jak innych leków z grupy NLPZ – głównie z niewybiórczym hamowaniem cyklooksygenaz (COX-1 i COX-2). Natomiast warto nadmienić, iż kwas tolfenamowy hamuje również lipooksygenazę, a tym samym syntezę leukotrienów. Z badań wynika, że w napadach migreny dochodzi do nadmiernego uwalniania leukotrienów B4.

Kwas tolfenamowy jest polecany jako jeden z leków pierwszego rzutu w opracowanych przez znawców Wytycznych Amerykańskiej Akademii Neurologii oraz Amerykańskiej Akademii Lekarzy Rodzinnych.

Źródła:

  1. Filipczak-Bryniarska I. i wsp.: Bóle głowy, Anestezjologia i Ratownictwo, 2007, 3, 176-188.
  2. Prusiński A.: Aktualne metody doraźnego leczenia napadów migrenowych, Ordyn. Leków 2002, 7, 10-13.
  3. Prusiński A.: Kwas tolfenamowy i jego zastosowanie w leczeniu migreny, Ból, 2004, 5, 1, 45-48.
Migea z kwasem tolfenamowym to lek na ostry napad migreny. Poznaj metody leczenia migreny i sposoby zapobiegania napadom bólu.

Jakimi lekami leczyć migrenę?

Doraźne leczenie napadu migreny ma spowodować natychmiastowy efekt, czyli przerwać ból głowy. Jak to osiągnąć? Za pomocą właściwie dobranych leków. Najpowszechniejsza jest farmakoterapia. Lek podaje się w czasie aury lub na początku napadu, gdyż im bardziej rozwinięta faza bólu, tym mniejsza skuteczność leku. Tego rodzaju leczenie jest zalecane w przypadku, gdy napady migreny są sporadyczne, a zastosowane leki...

więcej