MIGEA

Nota prawna

Oświadczenie

Dostęp oraz korzystanie z Witryny następuje na warunkach oraz z zastrzeżeniami wskazanymi w niniejszej nocie. Łącząc się z Witryną oraz przeglądając jej zawartość, użytkownik akceptuje bez zastrzeżeń i ograniczeń wszystkie Warunki i Zastrzeżenia.

Warunki i zastrzeżenia

1. Informacje zawarte w tej Witrynie („Informacje”) można pobierać, wyświetlać oraz drukować wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego.

2. Niniejsza Witryna, jak również Informacje stanowią wyłączną własność Sandoz Polska Sp. z o.o. oraz chronione są prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej. Użytkownik nie jest uprawniony do rozpowszechniania, zmieniania, przekazywania, przesyłania czy też wykorzystywania zawartości Witryny do użytku publicznego lub w celach komercyjnych, włączając w to teksty, obrazy, nagrania i filmy wideo, bez pisemnej zgody Sandoz Polska Sp. z o.o.

3. Witryny internetowe mogą zawierać lub odwoływać się do znaków handlowych, patentów, informacji własnych, technologii, produktów, procesów oraz innych praw własności będących w posiadaniu Sandoz Polska Sp. z o.o, lub innych podmiotów. Nie przyznaje się i nie udziela się żadnego zezwolenia ani prawa do korzystania z któregokolwiek z tych znaków handlowych, patentów, tajemnic handlowych, technologii, produktów, procesów oraz innych praw własności należących do Sandoz Polska Sp. z o.o. lub innych podmiotów.

4. Sandoz Polska Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby umieszczone w Witrynie informacje były ścisłe i aktualne. Sandoz Polska Sp. z o.o. nie ponosi ponadto odpowiedzialności za wyrządzone szkody lub zainfekowanie wirusem komputera czy innego urządzenia elektronicznego wynikłe z dostępu, korzystania albo przeglądania Witryny lub z powodu pobrania jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, obrazów, filmów wideo i nagrań z tej Witryny. Sandoz Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przerwania lub nieprzedłużenia działania części lub całości swojej Witryny. Sandoz Polska Sp. z o.o. nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za przerwanie lub nieprzedłużenie funkcjonowania części lub całości swojej Witryny, niezależnie od przyczyny.