MIGEA

SOS migrena

Epidemiologia10,11

Migrena to powszechne schorzenie neurologiczne w obecnym świecie10

 • 90% populacji ma sporadyczne bóle głowy
 • 18% populacji ma migrenę
 • Migrena jest częstsza u kobiet
 • Długotrwałe napady migrenowego bólu głowy11
Wysoka częstotliwość napadów migreny
Migrena częstotliwość napadów

Przyczyny migreny12

Jest wiele czynników mogących przyczyniać się do występowania ataku migreny. Etiologia choroby nie jest jednoznaczna, a wywołanie bólu może być uwarunkowane genetycznie, zależeć od płci, diety czy sposobu życia.

Chory, aby poznać przyczynę nagłego silnego ataku, musi wsłuchać się w swój organizm, uważnie go obserwować, a dane i wnioski wpisywać do dzienniczka choroby. Tylko taki sposób postępowania pomoże kontrolować migrenę.

Rodzaje migreny8

Migrena ma niejedno oblicze – jest tak wiele rodzajów choroby, że dopiero wizyta u lekarza jest w stanie pomóc nam dokładnie sprecyzować, z którym typem migreny mamy do czynienia.

Fazy migreny13

Objawy migreny8

Migrena może objawiać się w różny sposób. Najczęstszym jej przejawem jest jednostronny ból głowy, jednak współtowarzyszy mu cały szereg innych symptomów, które mogą wystąpić, ale nie muszą (np. aura). Migrena określana jest mianem „indywidualistki”, ponieważ zarówno jej przyczyny, jak i objawy mają często autonomiczny charakter.

Ból głowy

 • Ból najczęściej jednostronny, rozszerzający się w miarę trwania napadu na całą głowę
 • Ból w rejonie skroni lub w części potylicznej, stopniowo narastający
 • Ból kłujący
 • Ból tętniący
 • Fotofobia, fonofobia i osmofobia

Objawy współtowarzyszące

 • Objawy wzrokowe Mroczki, błyski, świecące punkty, rozszerzające się ubytki pola widzenia, zniekształcenia obrazu – zaostrzenie krawędzi (złudzenie fortyfikacji) i zmiany proporcji przedmiotów, wrażliwość na światło (światłowstręt).
 • Objawy czuciowe Mrowienie i parestezje, zwykle w obrębie połowy twarzy lub jednej albo obu kończyn po jednej stronie ciała, niedowłady (sporadyczna lub rodzinna migrena połowiczoporaźna).
 • Inne objawy Nudności, wymioty, nadwrażliwość na światło, dźwięki, zapachy, zaburzenia wegetatywne – parcie na mocz lub stolec, biegunka, ból brzucha, wielomocz, bladość twarzy, uczucie gorąca lub zimna, nadmierna potliwość.